Gertrudiskoor
Amstenrade

welkom              informatie              agenda              nieuws              historie             foto's              links
    Bestuur:
 
     
  mevr. Henriëtte Thuis,
voorzitter - secretaris
  mevr. Helga Sambeth
penningmeester -contactpersoon
 
      corr. adres:
Heiberg 7, 6436 CL Amstenrade
046-4428271 helgasambeth@gmail.com
 
         

   Woord door de voorzitter:

Ik  ben de voorzitter/secretaris van dit koor, ben zelf geen zingend lid maar heb voldoende inzicht en muziekgevoel om te concluderen dat ook een relatief klein koor zangkwaliteiten heeft.
Samen met de penningmeester vormen wij het weliswaar kleine maar daadkrachtige bestuur.    

Het Gertrudiskoor bestaat 135 jaar en heeft dus jarenlang op zon- en feestdagen een zangbijdrage geleverd. Het aantal zingende leden van ons koor per maart 2016 is: 7 sopranen, 6 alten, 3 tenoren en 3 bassen, een totaal van 19 personen. Het is een relatief klein team dat met overtuiging en plezier gemiddeld twee keer per maand zingt tijdens de eucharistievieringen. De leiding van het koor berust bij Guy Hoenen die naast de dirigeertaak tevens de orgelbegeleiding uitvoert. Een aantal keren per jaar, tijdens hoogtij dagen,  huren wij een organist in zodat de dirigent alle aandacht aan de directe leiding van het koor kan geven.
De repetitie vindt plaats in Gemeenschapshuis Oud Dorp op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur met halverwege een korte pauze t.b.v. het belangrijke onderlinge contact.
Net als andere gemengde kerkelijke zangkoren kunnen ook wij nog leden gebruiken. We zouden het zeer toejuichen als er een aantal mensen vrijwillig toetreedt tot onze gemotiveerde groep zangers. Wij hebben momenteel nog één ondersteunend lid en houden ons ook hier voor uitbreiding aanbevolen. Hebt u belangstelling loop dan eens binnen op een dinsdag tijdens één van de repetities. U bent welkom en mogelijk tot ziens.    pastoor W. Jacobs, geestelijk adviseur

Dirigent:

  • dhr. Guy Hoenen        info dirigent
     
  • De Muziekcommissie bestaat uit:
    Dirigent Guy Hoenen
    en de zangers: De dames Trees Schings en Nouda Visch en de heer Leo Raets

     

Patroonheilige:          H. Gertrudis